Funkcie systému

Systém ponúka veľký výber nastaviteľných funkcií. Rozsah funkcií je voliteľný na základe vstupujúcich častí do ústredne CDS. Nastavenie či odoberanie jednotlivých funkcií CDS je závislé na prianí a využiteľnosti odberateľa.

  • sledovanie činnosti prevádzky vozidla (ubehnuté kilometre, doba jazdy, účel jazdy)
  • sledovanie výkonnostných veličín (otáčky motoru v rôznych režimoch)
  • sledovanie aktuálneho stavu paliva v nádrži (úbytky, prírastky, spotreba)
  • získavanie aktuálnych pozícií vozidla za pomoci systému GPS, alebo prostredníctvom siete GSM/GPRS
  • možnosť sledovania činnosti prídavného zariadenia (vykurovanie vozidla, lyžice bágru a pod.)

CARPtech © 2009. All rights reserved.
Mapa stránok | Created by dEgart.