GPS modul

Global Positionong System (GPS) je skupina satelitov, ktoré zaisťujú vysoko presne navigačné informácie po celom svete 24 hodín denne.

Je to 24 NAVSTAR GPS satelitov s orbitom 20.000 km nad Zemou, ktoré konštantne posielajú presný čas a svoju polohu vo vesmíre. Prijímače GPS počúvajú tieto signály od minimálne troch a maximálne dvanástich satelitov a z týchto údajov vyhodnocujú svoju presnú pozíciu spolu s rýchlosťou a smerom posunu. GPS používa trianguláciu signálu zo satelitov k určeniu presnej pozície na zemi. GPS satelity poznajú svoje presné umiestnenie vo vesmíre a GPS prijímače vedia vypočítať vzdialenosť od satelitu presným meraním času, ktorý signál potrebuje na cestu medzi satelitom a GPS prijímačom. Potom, čo príjíme a vyhodnotí signál z troch až štyroch družíc, prijímač pomocou triangulácie vypočíta svoju pozíciu.

GPS satelity majú každý štvore vysoko presné atómové hodiny. Majú tiež databázu (alebo almanach) pozícií vlastných ale i všetkých ostatných satelitov, ktorá je pravidelne doplňovaná zo Zeme. Vďaka tomuto potom, čo prijímač zaregistruje jeden satelit, zaznamená informácie i o okolitých družiciach a rýchlo ich nájde.

  • záznam polohy vozidla zo satelitov GPS je zaistený prijímačom s anténou GPS umiestnenou vo vozidle (strecha vozidla a pod.)
  • záznamy polohy vozidla sú ukladané v priebehu jazdy do pamäti ústredne TDM
  • GPS záznam umožňuje monitorovať polohu vozidla v čase pre neskoršie vyhodnotenie trasy, miest státia alebo inak významných z hľadiska záznamu o prevádzke vozidla (miesto tankovania, náklady atď.)
  • po ukončení jazdy sú údaje prenesené do PC komunikačným zariadením GSM/GPRS

CARPtech © 2009. All rights reserved.
Mapa stránok | Created by dEgart.