CAR DATA SYSTEM

je riešenie pre záznam prevádzky vozidiel, monitoring, controling a dispčerské riadenie

monitoring
monitoring

Monitoring vozidiel

CAR DATA SYSTEM (CDS) je systém monitorujúci prevádzku, polohu a prevádzkové náklady spojené so spotrebou pohonných hmôt vozidla, pracovného stroja. Získané dáta sa spracovávajú a ukladajú v ústredni CDS inštalovanej vo vozidle a prenášajú sa pomocou technológie GSM/GPRS do softwarovej aplikácie WebCDSMaps. Softwarový produkt WebCDSMaps umožňuje efektívne spracovanie, vyhodnotenie a prezentáciu dát.

  • sledovanie vyťaženosti jednotlivých vozidiel a následné prevedenie analýzy prevádzky celého vozového parku
  • možnosť zvolenia najvhodnejšej verzie systému CDS pre Váš vozový park kombináciou a výberom jednotlivých častí systému vstupujúcich do riadiacej ústredne CDS
  • uplatnenie u všetkých firiem, ktoré chcú poznať presnú evidenciu nákladov na prevádzku vozového parku
  • software WebCDSMaps umožňuje jednoduché vedenie knihy jázd
  • riadiaca ústredňa CDS je zabezpečená proti vonkajšiemu zásahu a je pevne a skryto namontovaná vo vozidle

CARPtech © 2009. All rights reserved.
Mapa stránok | Created by dEgart.